Khách hàng: Thiết bị vệ sinh SOZZA

Thời gian: 2015

Dịch vụ:

+ Đặt tên thương hiệu

+ Thiết kế logo

+ Thiết kế nhận diện thương hiệu

+ Thiết kế điểm bán

Sozza_Concept-01

Sozza_Concept-02

Sozza_Concept-03

Sozza_Concept-04

Sozza_Concept-05

Sozza_Concept-06

Sozza_Concept-07

Sozza_Concept-08

Sozza_Concept-09

Sozza_Concept-10