forestjump.vn

Khách hàng: Rosara Fashion

Thời gian: 2016

Dịch vụ:

+ Thiết kế logo, sáng tạo slogan

+ Thiết kế nhận diện thương hiệu

+ Tư vấn chiến lược và quản trị thương hiệu

forestjump.vn

Rosara_Bien Shop Nguyentrai_Logo

Rosara_Bien Shop Nguyentrai_Logo

Rosara_Bien Shop Nguyentrai_Logo

Rosara_Bien Shop Nguyentrai_Logo

Rosara_Bien Shop Nguyentrai_Logo

Rosara_Bien Shop Nguyentrai_Logo

Rosara_Bien Shop Nguyentrai_Logo

Rosara_Bien Shop Nguyentrai_Logo

Rosara_Bien Shop Nguyentrai_Logo

Rosara_Bien Shop Nguyentrai_Logo

Rosara_Bien Shop Nguyentrai_Logo

Rosara_Bien Shop Nguyentrai_Logo

Rosara_Bien Shop Nguyentrai_Logo

Rosara_Bien Shop Nguyentrai_Logo