Mashcode Mobile Application

Mashcode là một phần mềm tiện ích dành cho các thiết bị di động. Mashcode cung cấp thông tin chi tiết cho sản phẩm bất kỳ dựa trên việc quét mã vạch, phần mềm sẽ trả kết quả tương ứng và đưa ra các thông tin về sản phẩm như nhà sản xuất, giá bán, đánh giá, hay gợi ý về địa điểm mua sắm của sản phẩm…

Mashcode là sản phẩm của Mashfox Corp, Singapore. Phần mềm đã xuất bản trên các nền tảng di động phổ biến là iOS và Android.

forestjump.vn

Khách hàng: Mashfox

Thời gian: 2014

Dịch vụ:

+ Thiết kế logo

+ Thiết kế giao diện phần mềm

 

Mashcode-Mobile-Application-12

Mashcode-Mobile-Application-1

Mashcode-Mobile-Application-2

Mashcode-Mobile-Application-3

Mashcode-Mobile-Application-4

Mashcode-Mobile-Application-5

Mashcode-Mobile-Application-6

Mashcode-Mobile-Application-7

Mashcode-Mobile-Application-8

Mashcode-Mobile-Application-9

Mashcode-Mobile-Application-10

Mashcode-Mobile-Application-11