MangGaoLut.Com

Mang hình ảnh hạt gạo (nguyên liệu), chiếc lá (tự nhiên) và ngọn lửa (năng lượng) kết hợp với màu vàng cam thân thiện và “ngon mắt”, logo gửi tới khách hàng hình ảnh của một sản phẩm tốt cho sức khỏe, được sản xuất từ các nguyên liệu an toàn bổ dưỡng.

MangGaoLut.Com là chuỗi phân phối các sản phẩm dinh dưỡng được chế biến từ màng gạo lứt. Dự án bao gồm nhận diện thương hiệu, website và các ấn phẩm truyền thông khác.

forestjump.vn

Khách hàng: Đại lý Màng gạo lứt Extra-Fo

Thời gian: 2013

Dịch vụ:

+ Thiết kế logo

+ Thiết kế nhận diện thương hiệu

+ Thiết kế website

+ Thiết kế các ấn phẩm truyền thông

MangGaoLut-Com-Brand-Identity-01

MangGaoLut-Com-Brand-Identity-02

MangGaoLut-Com-Brand-Identity-03

MangGaoLut-Com-Brand-Identity-04

MangGaoLut-Com-Brand-Identity-05

MangGaoLut-Com-Brand-Identity-06

MangGaoLut-Com-Brand-Identity-07

MangGaoLut-Com-Brand-Identity-12