Hanoi Culinary Academy Brochure

Học viện ẩm thực Hà Nội có hơn mười năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo ẩm thực, đồ uống và quản lý nhà hàng, khách sạn nổi tiếng tại Việt Nam. Ấn phẩm brochure giúp giới thiệu về sứ mệnh, mục tiêu, năng lực, cùng đội ngũ nhân sự của HCA tới khách hàng và các đối tác.

forestjump.vn

Khách hàng: Học viện Ẩm thực Hà Nội

Thời gian: 2013

Dịch vụ:

+ Thiết kế các ấn phẩm truyền thông

+ Thiết kế tài liệu và vật dụng phục vụ sự kiện

Hanoi-Culinary-Academy-Brochure-01

Hanoi-Culinary-Academy-Brochure-02

Hanoi-Culinary-Academy-Brochure-03

* * *

Tất cả chúng ta đều cần ăn.

Thêm nữa, chúng ta còn muốn ăn ngon.

We all need to eat.

Besides, we wanna eat deliciously.

Vì vậy, chúng ta cần biết nấu ăn

So, we need to know how to cook.

* * *

Hanoi-Culinary-Academy-Brochure-04

Hanoi-Culinary-Academy-Brochure-05

Hanoi-Culinary-Academy-Brochure-06

Hanoi-Culinary-Academy-Brochure-07

Hanoi-Culinary-Academy-Brochure-08

Hanoi-Culinary-Academy-Brochure-09

Hanoi-Culinary-Academy-Brochure-10

Hanoi-Culinary-Academy-Brochure-11

Hanoi-Culinary-Academy-Brochure-12

Hanoi-Culinary-Academy-Brochure-13

Hanoi-Culinary-Academy-Brochure-14

Hanoi-Culinary-Academy-Brochure-15