Globo Money Payment Website

Dự án thiết website mà chúng tôi thực hiện cho một khách hàng tại Mỹ. Globo Money là website mua bán, trao đổi tài chính tiền tệ hoạt động phạm vi toàn cầu. Forest Jump đã nghiên cứu và tạo ra một giao diện chuyên nghiệp, rõ ràng, thân thiện với đầy đủ các tính năng và yêu cầu của khách hàng.

forestjump.vn

Khách hàng: Globo Forex

Thời gian: 2010

Dịch vụ:

+ Thiết kế logo

+ Thiết kế website

Globo-Money-Payment-Website-02 Globo-Money-Payment-Website-03 Globo-Money-Payment-Website-04 Globo-Money-Payment-Website-05 Globo-Money-Payment-Website-06 Globo-Money-Payment-Website-07 Globo-Money-Payment-Website-08 Globo-Money-Payment-Website-09 Globo-Money-Payment-Website-10 Globo-Money-Payment-Website-11 Globo-Money-Payment-Website-12 Globo-Money-Payment-Website-13 Globo-Money-Payment-Website-14 Globo-Money-Payment-Website-15